برداشت ذرت علوفه ای (چاپر فله)

7بازدید
6 روز قبل
0

شرکت همت آفرینان فردا : برداشت ذرت علوفه ای (چاپر فله) توسط دستگاه چاپر شرکت همت آفرینان فردا 1399/08/30