تاثیر روشنایی در پرورش مرغ بومی تخمگذار

2بازدید
5 روز قبل
0

پرورش مرغ بومی (قسمت توضیحات توجه شود) : روشنایی لازم یکی از شرایط لازم برای پرورش مرغ بومی تخمگذار به شمار می رود. زیرا عدم وجود نور کافی باعث کاهش تخمگذاری مرغ محلی می شود. از این رو افرادی که مرغ بومی تخمگذار را در محیط سر بسته و تاریک بدون روشنایی مناسب پرورش می دهند، نمی توانند از ظرفیت کامل تخمگذاری مرغ بومی بهره مند شوند. بدین ترتیب افرادی که می خواهند نرخ تولید تخم مرغ را افزایش داده تا بتوانند به سود بیشتری از پرورش مرغ بومی تخمگذار برسند، می بایست در تامین نور مناسب برای پرورش مرغ محلی تخمگذار توجه ویژه ای داشته باشند. مرغ بومی تخمگذار معمولا در طول روز به ۱۵ الی ۱۶ ساعت روشنایی نیاز دارد. ساعات روشنایی از قدرت روشنایی اهمیت بسیار بیشتری دارند. در طول روز می توان از نور طبیعی نیز برای تامین روشنایی استفاده کرد. پس از تاریکی هوا می توان از لامپ ها برای روشن نگه داشتن فضای نگهداری مرغ محلی تخمگذار استفاده کرد. معمولا در فصل هایی مانند پاییز و زمستان تامین روشنایی پس از غروب آفتاب برای جلوگیری از کاهش تخمگذاری مرغ بومی اهمیت بسیار زیادی پیدا می کند. با استفاده از یک لامپ با قدرت ۴۰ وات می توان نور کافی برای یک فضای ۳*۵ متر مربع را تامین کرد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #میزان_روشنایی_سالن_مرغ_تخمگذار#مقدار_روشنایی_سالن_پرورش_مرغ_بومی

ویدیو های بعدی