دوتا بچه گربه چند روزم

3بازدید
13 روز قبل
0

A0r4 : دوتا بچه گربه چند روزم از در خونه رفتن الان یک ماهه ندیدمشون دعا کنید برگردن خیلی دلم براشون تنگ شده اونا نمیتونن از خودشون دفاع کنن یک بار رفتم پرس جو کردم یکی گفت یک از خدا بی خبری سنگ زده تو کمرشون اونا هم رفتن تو باغ ماغا فرار کردن بیچاره ها همه جارو دنبالشون گشتم ولی ندیدمشون ولی هنوز امید دارم که برگردن مثل یک مادر که هنوز امید به برگشتن بچه هاشو داره