دعوا بر سر قلمرو در حیات وحش! اصفهان، نایین

5بازدید
14 روز قبل
0

کانال تلویزون : حیوونها با ادرار کردن قلمرو شون رو تعیین میکنن، اما دقیقا مشخص نشد اینجا قلمرو کدوم یکی از اونهاست. چون ترافیک زیاده!

ویدیو های بعدی