ترشی آلوچه در دیگ دوران وایکینگ ها ! غذای آذربایجان!

4بازدید
4 روز قبل
0

تبریز امروز : تبریز امروز: ترشی گوجه یا آلوچه در دیگ قدیمی و بقول معروف در دیگ وایکینگ ها تبدیل به یک ماجرای خوشمزه می شود .........................