تیزر معرفی کتاب «آنچه باید نوشته می‌شد» اثر میرا قائمی با مقدمه بیژن عبدالکریمی

5بازدید
14 روز قبل
0

استودیوی رساترین : "آنچه بايد نوشته می‌شد" نخستين اثر ميرا قائمی با مقدمه: استاد دكتر بيژن عبدالكريمی انتشارات: نقد فرهنگ سال نشر : ١٣۹۴ در بخشی از مقدمه‌ی دکتر عبدالکریمی بر اين كتاب آمده است : «آنچه بايد نوشته می‌شد بيان سير و سلوكی در نيستی و حاصل تجربه‌ای عميق و زيسته از نيهيليسم جهان كنونی ماست. به همين دليل در فرازهای بسياری لحن نويسنده طنين نيچه‌وار به خود می‌گيرد، يعنی طنين متفكری كه در پرتو مقولات انديشه‌ی او بهتر از هر فلسفه‌ی ديگری می‌توان به توصيف جهان كنونی پرداخت و روح آن بسياری از جمله جان نويسنده‌ی جوان ما را نيز تسخير كرده است..." "ميرا قائمي با تناقض زيست می‌كند و در اين تناقض يعنی در جدال با هستی و نيستی كه مهم‌ترين جدال روزگار ماست، می‌انديشد هرچند كه به تناقضاتش خودآگاه نباشد ...» اين كتاب از "رنج" و "عذاب مسئول بودن" نويسنده آغاز می‌شود؛ نويسنده‌ای كه خود را به سبب اتفاقی كه برای بچه گربه‌ای می‌افتد، مقصر می‌يابد و تصميم می‌گيرد در حال و رنجی كه می‌كشد دقيق شود و آن را همچنان كه از سوژه در می‌گذرد، ثبت كند. نهايتاً وی در پی آن است كه بفهمد چه قدرتی "هستی" و نيرنگش را در برابر "نيستی" و وسوسه‌اش انتخاب می‌كند. «لطفاً هنگام مطالعه دو نقطه هاي پايان جمله را در ذهن خود بگذاريد.»