برج خنک کننده

2بازدید
8 روز قبل
0

coolingtower5 : مصرف کننده ‌های اصلی انرژی برق در برج خنک ‌کننده الکتروموتور بخش هوادهی و پمپ سیرکولاتور آب می ‌باشند. گرمای تولیدی نیز نشانه ‌ی میزان انرژی است که در بخش کندانسور به آب انتقال می ‌یابد. در نهایت مکمل این دو مورد دفع گرمای جذب شده از آب در برج خنک کننده است.