اردوی علمی پژوهشی (پژوهشگاه رویان-آشنایی با انواع سلول های جانوری و گیاهی)

3بازدید
5 روز قبل
0

Shokoofa.Complex : برگزاری اردوی علمی پژوهشی پایه های سوم-چهارم-پنجم با همکاری پژوهشگاه رویان با موضوع ؛آشنایی با انواع سلول های جانوری و گیاهی مدرس : سرکار خانم نوبخت (کارشناسی ارشد سلول های بنیادی)

ویدیو های بعدی