دنبال=دنبال متقابل

6بازدید
13 روز قبل
0

سیدامیرمحمد آقایان : دوستان این صفحه را دنبال کنید و ظرف ۲۴ الی ۴۸ ساعت دنبال شوید. *توجه ، قسمت کامنت(پیام ها) به علت مدیریت و بررسی بهتر و البته اطمینانی تر بسته است. *نیازی به کامنت(پیام) نیست. مطمئن باشید اگر دنبال کردید ، ظرف ۲۴ الی ۴۸ ساعت متقابل دنبال می شوید.