ترشی هفته بیجار و خیار شور به سبک آذربایجان

4بازدید
3 روز قبل
0

تبریز امروز : تبریز امروز: "آنا" محصولات ترشی بستان را می چیند و سپس ترشی هفته بیجار را درست می کند ....