قربانیان جهل!! تکه تکه کردن حیوانات فقط برای خرافات!

3بازدید
10 روز قبل
0

roshangari@ : قربانیان جهل!! تکه تکه کردن حیوانات فقط برای خرافات! تکه تکه کردن حیوانات فقط برای جهل و خرافات شاید باورش سخت باشه که عده ای به تحریک رمالان برای رفع مشکلات خود به کوه و بیابان می روند تا به دندان گرگ یا مهره مار برسند