مصدومیت مرغ دریایی مزاحم در زمین فوتبال

3بازدید
4 روز قبل
0

DIGIKOT : پرواز یک مرغ دریایی میان زمین فوتبال، برای چند لحظه روند بازی را مختل کرد.چند مرغ دریایی، حین یک بازی، میان زمین فوتبال پرسه می‌زدند که ضربه شوت بازیکنی، باعث آسیب به یکی از مرغ‌ها شد. پس از این اتفاق، بازی برای چند ثانیه متوقف شد و دروازه‌بان تیم، با مهربانی مرغ دریایی مزاحم را به کنار زمین رساند تا به آن رسیدگی شود.