نظافت گربه روی سقف پرشیا

11بازدید
13 روز قبل
0

تبریز امروز : تبریز امروز: نظافت لازم است ، اصلا اجبار هست! او هم کاری بجز نظافت در اولین روزتعطیلات دو هفته ای کرونایی ندارد! چهار راه آبرسانی همه چیز گرون هست پس چه بهتر حمام در چهارراه باشد تا خیر و برکت و سودش هم زیاد بشود....