هفته بسیج گرامی باد

25بازدید
3 روز قبل
0

سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس : بسیج مظهرخدمت،وحدت، ایستادگی و پیشرفت ما راهیان نور دلدادگانیم عازم دیدار دلشدگانیم هفته بسیج گرامی باد